Giảng viên: Trịnh Ngọc Sơn

tnson
Thầy Trịnh Ngọc Sơn

Ngày sinh: 11/04/1987.

Tôt nghiệp chuyên ngành: 

 • Công nghệ điện ảnh truyền hình – ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội.
 • Đạo diễn điện ảnh truyền hình – ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Hiện làm việc tại: 

 • Trường Đại học Sân khấu điện ảnh HN - Giảng viên.
 • Tập đoàn Alatca - Trưởng phòng xuất chương trình truyền hình.
 • Học viện Đào tạo Design Global - Giảng viên.

Quá trình làm việc:

 • Từ năm 2009 - 2012: 
  • Làm việc tại các kênh truyền hình: VTV, VTC, QPVN.
  • Sản xuất phim độc lập.
 • Từ năm 2012 - đến nay, làm việc tại 
  •  Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. 
  •  Tập đoàn Alatca.

Các dự án tiêu biểu đã tham gia:

 • Tham gia hậu kỳ dự án phim Điện ảnh của Pháp tại Việt Nam.
 • Tham gia sản xuất Serial phim về đề tài miền núi của Bộ NN&PTNT.
 • Nghiên cứu sản xuất phim Stereo3D (phim nổi 3D) ở Việt Nam.

Giảng viên khác