Giảng viên: Bùi Đức Hiếu

Ngày sinh: 03/12/1988.
Tôt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

bdhieu
Thầy Bùi Đức Hiếu

Hiện làm việc tại: 

 • Trường Đại học Khoa Học  Tự Nhiên– Giảng viên.
 • Công ty cổ phần công nghệ Infotech – CTV phát triển dự án.
 • Học viện đào tạo Design Global – Giảng viên .

Quá trình làm việc:

 • Từ năm 2010 - 2012: 
  • Làm việc tại công ty cổ phần công nghệ TSP.
  • Hệ thống đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech.
  • Học viện CNTT quốc tế NIIT.
  • Cộng tác với các công ty: VDC, MicroNet, Infotech, vv…
 • Từ năm 2012 - đến nay, làm việc tại 
  • Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên.
  • Làm việc tại công ty cổ phần công nghệ Infotech.
  • Học viện Đào tạo Design Global.

Các dự án tiêu biểu đã tham gia:

 • Tham gia phát triển hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý sự cố mạng. 
 • Xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu, đánh giá thực nghiệm cho Viện nghiên cứu ngô quốc gia.
 • Nghiên cứu và xây dựng giải pháp xác thực bảo mật XAUTH áp dụng bảo mật dịch vụ web.
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ của trường CĐ Múa Việt Nam.
 • Xây dựng phần mềm quản lý sơ đồ đấu nối mạng cho CA thành phố.

Giảng viên khác