Giảng viên: Bùi Đăng Thanh

Thầy sinh năm 1950,
Tốt nghiệp chuyên ngành:Kinh tế.

bdthanh
Thầy Bùi Đăng Thanh

Hiện làm việc tại: 

 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Học viện đào tạo Design Global

Quá trình làm việc: 

 • E.VAPA (Nghệ sỹ xuất sắc của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam)
 • A.FIAP (Nghệ sỹ của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc Tế)
 • Giảng viên môn Truyền thông - Marketing, khoa Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân HN
 • Giảng viên môn Nhiếp ảnh nghệ thuật của Học viên CNTT
 • Giảng viên nhiều khóa học chụp ảnh của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức Phi Chính Phủ quốc tế và các trường đại học.
 • Kinh nghiệm làm việc: Hơn 30 năm kinh nghiệm làm nhiếp ảnh
 • Dạy nghề ảnh chuyên nghiệp từ năm 1983
 • Chuyên gia đào tạo của tổ chức Người khuyết tật và Thanh niên tình nguyện của Liên Hiệp Quốc từ năm 2005
 • Giảng viên môn Truyền thông – Marketing-ĐH Kinh tế Quốc dân 
 • Giảng viên môn Nhiếp ảnh nghệ thuật của Học viên CNTT

Các dự án tiêu biểu đã tham gia:

 • Triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân
  • Lần thứ nhất năm 2007: chủ đề "Con người,lao động và cuộc sống".
  • Lần thứ hai năm 2011: chủ đề "Cảm xúc trước cuộc sống".
 • Đạt 47 giải thưởng trong nước và quốc tế
 • 2006: Tham gia  dự án truyền thông sáng tạo cho Thanh niên khuyết tật, sinh viên tình nguyện ở Việt Nam

Dưới đây là một số sản phẩm của Thầy:

bdthanh1

bdthanh2

bdthanh3

 


Giảng viên khác