Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I

Thứ năm - 07/05/2015 22:05
 
 

Học viện Đào tạo Design Global thông báo về "Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I"

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO DESIGN GLOBAL
PHÒNG ĐÀO TẠO
------------------

Số: 02/052015/DSG-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

                   Hà Nội, ngày  08  tháng 05  năm 2015

THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp khóa I

Học viện Design Global thông báo tới sinh viên về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I như sau:

  • Thời gian: 08h30,ngày 16/05/2015
  • Địa điểm: Học viện Đào tạo Design Global 
    Tầng 7 nhà E-Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Km số 9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, điện thoại: 04.629 221 15

Lưu ý: Sinh viên đến trước 08h00 để nhận lễ phục mặc trong buổi lễ trao bằng.

Nơi nhận:

    Phòng, đơn vị (thực hiện);
    Lưu VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

(Đã ký)

LÊ XUÂN HÀ

 


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn