Kế hoạch thực tập của sinh viên

Thứ sáu - 29/08/2014 00:35
 
 

Kế hoạch thực tập của sinh viên Học viện Đào tạo Design Global

planBan Thực tập và Việc làm của Học viện Đào tạo Design Global thông báo về kế hoạch chung về thực tập cho sinh viên của 4 ngành như sau: 

Thực thập đợt 1:

- Thời gian: 3 tháng.

- Thời điểm: Diễn ra vào cuối năm thứ nhất (sau khi sinh viên hoàn thành kỳ 2)

Thực tập đợt 2:

- Thời gian: 4 tháng.

- Thời điểm: Diễn ra vào giữa năm thứ hai (sau khi sinh viên hoàn thành kỳ 3)

Điều kiện được đi thực tập:

- Sinh viên hoàn thành đầy đủ các môn học, theo từng kỳ. Không phải thi lại, học lại.

- Sinh viên phải đăng ký tham gia thực tập.

- Sinh viên phải viết giấy cam kết tuân thủ các yêu cầu của Học viện và Doanh nghiệp có xác nhận của gia đình.

Kế hoạch tổ chức

- Ban Thực tập và Việc làm của Học Viện sẽ thông báo đến từng lớp, thời gian và kế hoạch thực tập

- Sinh viên đăng ký và hoàn thành các thủ tục cần thiết

- Liên hệ doanh nghiệp và đưa sinh viên đi thực tập.

 

 

Nguồn tin: Học viện Đào tạo Design Global